Меню
Магазин: м. Київ вул. Анни Ахматової 30
м. Київ вул. Анни Ахматової 30
Пн - нд: з 9:00 до 20:00
0800 212 818
  • 0800 212 818 Безкоштовно з мобільного
Замовити дзвінок

Договір публічної оферти

Ця угода укладена між інтернет-магазином СвітАКБ https://svitakb.ua, (далі - "Інтернет-магазин") та будь-якою фізичною або юридичною особою, користувачем послуг інтернет-магазину (далі - "Покупець") та визначає умови покупки товарів через сайт інтернет-магазину.

Договір має характер публічної оферти, тобто є еквівалентом " усної угоди " тобто, згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх споживачів і, відповідно до чинного законодавства України, має належну юридичну силу.


1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У ДАНОМУ ДОГОВОРІ

"Договір публічної оферти" - це усне укладання угоди, в якому викладено суттєві умови договору, адресоване певній особі, обмеженому чи необмеженому колу осіб.

"Інтернет-магазин" - інформаційний ресурс, розміщений Продавцем у мережі Інтернет за адресою https://svitakb.ua/, що дозволяє здійснити замовлення на придбання без (поза) торгового об'єкта.

"Продавець" – компанія, що реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті.

"Покупець" – фізична чи юридична особа, яка уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.

"Товар" – предмет торгівлі (моделі, аксесуари та супровідні предмети), який розміщений на сайті.

"Замовлення" – правильно оформлена та розміщена заявка Покупця на купівлю Товарів, які адресуються Продавцю.

"Акцепт" – прийняття Покупцем пропозицій Продавця щодо покупки товару.


2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕННЯ ДОГОВОРУ

2.1 Цей договір, розміщений на сайті https://svitakb.ua/, відповідно до ст.ст. 633, 641 і гол. 63 Цивільного Кодексу України є публічною офертою і включає всі існуючі умови купівлі/продажу.

2.2 Акцептом цієї оферти визнається попередня оплата Покупцем Замовлення відповідно до умов цього Договору, що є рівносильним укладенню договору на умовах, викладених у оферті.

2.3 Продавець залишає за собою право вносити зміни в цей Договір та інформацію на сторінках Інтернет-магазину, у зв'язку з чим Покупець зобов'язується на момент оформлення Замовлення ознайомитися з текстом цього договору та інформацією, розміщеною на сторінках Інтернет-магазину.

2.4 Покупець, який здійснює акцепт цієї оферти, приймає та погоджується з усіма умовами, викладеними в цьому Договорі, та з інформацією, розміщеною на сторінках Інтернет-магазину в момент оформлення Замовлення.

2.5 Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що має відповідне право та достатній обсяг дієздатності, а також всі інші права та повноваження, необхідні для укладення та виконання цього Договору.


3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1 Продавець продає, а Покупець приймає та оплачує Товар відповідно до умов цього Договору.

3.2 Інтернет-магазин та Покупець підтверджують, що чинний Договір не є фіктивним.

3.3 Акцептом цієї Оферти визнається лише вчинення Покупцем у сукупності таких дій:

- Заповнення форми заявки на Сайті або по телефону;

- оплата Замовлення у повному обсязі.


4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1 Інтернет-магазин зобов'язаний:

- Виконувати умови цього Договору.

- не розголошувати будь-яку приватну інформацію Покупця, а також не надавати доступу до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством України;

- надавати Покупцю Товар відповідно до замовлення;

4.2 Інтернет-магазин може в односторонньому порядку зупинити надання послуг за цим Договором.

4.3 Покупець зобов'язаний:

- самостійно оформити замовлення в Інтернет-магазині;

- вірно вводити інформацію при оформленні замовлення;

- вчасно сплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.

- самостійно перевірити дані замовлення перед оформленням Замовлення.


5. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ ПОКУПЦЕМ

5.1 Покупець самостійно оформлює Замовлення на Товар шляхом заповнення електронної форми Замовлення, розміщеної в Інтернет-магазині, та надсилає сформований Замовлення Продавцю через мережу Інтернет або по телефону в усному вигляді.

5.2 Після оформлення Замовлення Продавець протягом дня обробляє Замовлення (узгоджує з Покупцем по контактному телефону або електронною поштою інформацію, що міститься в Замовленні, з метою її уточнення та перевірки правильності оформлення Замовлення).

5.3 Всі інформаційні матеріали, представлені на сторінках Інтернет-магазину, мають довідковий характер і не можуть повною мірою передавати повну інформацію про певні властивості та характеристики Товару. У разі виникнення у Покупця питань щодо властивостей та характеристик Товару перед оформленням Замовлення Покупець повинен звернутися за консультацією до Продавця за телефонами, зазначеними в розділі «Контакти» Інтернет-магазину.

5.4 Публікація інформації, яка, очевидно, не відповідає Товару, в тому числі ціни, фото та описи Товару, визнається технічною помилкою.

5.5 При реєстрації (оформленні Замовлення) в Інтернет-магазині Покупець надає таку реєстраційну інформацію про себе: прізвище, ім'я, фактичну адресу доставки; Адреса електронної пошти; контактні телефони та іншу інформацію, вказану у реєстраційній формі.

5.6 Покупець висловлює згоду та дозволяє Продавцю збирати, обробляти та зберігати свої персональні дані, зазначені при реєстрації (оформленні Замовлення), з метою здійснення доставки замовленого Товару та виконання умов цього Договору.

5.7 Покупець, який зареєструвався в Інтернет-магазині, отримує індивідуальну ідентифікацію за контактним номером телефону. Індивідуальна ідентифікація Покупця дозволяє уникнути несанкціонованих дій третіх осіб від імені Покупця та відкриває доступ до додаткових послуг.

5.8 Продавець зобов'язується не повідомляти персональні дані Покупця особам, які не мають відношення до виконання Замовлення.

5.9 Покупець самостійно несе відповідальність за зміст та достовірність інформації, наданої під час здійснення реєстрації, оформлення Замовлення.

5.10 Оформленням Замовлення Покупець підтверджує, що він самостійно повністю ознайомився з інформацією на сторінках Інтернет-магазину про товар, що купується, а також про супутні роботи (послуги), що надаються Продавцем.


6. ОПЛАТА ЗАМОВЛЕННЯ

6.1 Оплата Замовлення Покупцем провадиться на обумовлених умовах та у зазначені терміни.

6.2 Оплата провадиться в українських гривнях.

6.3 Повна вартість Замовлення складається з вартості Товару.

6.4 У разі несплати Замовлення в обумовлений термін Замовлення анулюється. Якщо попередня оплата зроблена Покупцем після закінчення встановленого терміну для оплати, то ці кошти або повертаються Покупцю як помилково перераховані за його бажанням, вираженим у письмовій формі, у тому числі в електронному вигляді за допомогою мережі Інтернет, або приймаються Продавцем у вигляді авансових платежів ( передоплати) у рахунок майбутніх Замовлень Покупця, оформлених відповідно до умов цього Договору.


7. ДОСТАВКА ТОВАРУ. УМОВИ ДОСТАВКИ

7.1 Покупець отримує товар за допомогою доставки або забирає його особисто. Термін доставки не може перевищувати 7 днів (якщо не було обумовлено інших термінів за згодою обох сторін).

7.2 Під час доставки товарів до інших міст України, які здійснюються іншими службами перевезення, покупець у повному обсязі зобов'язується з правилами перевезення товару обраної служби доставки.

7.3 Факт отримання товару та відсутність претензій до якості товару, що здійснюється компанією-перевізником, Покупець підтверджує підписом у товарно-транспортній накладній, компанії-перевізника.


8. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

8.1 Повернення товару до Інтернет-магазину здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

8.2 Повернення товару до Інтернет-магазину здійснюється за рахунок Покупця.

8.3 При поверненні Покупцем товару належної якості Інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару за вирахуванням компенсації витрат Інтернет-магазину пов'язаних з доставкою товару Покупцю.


9. ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ ТОВАРУ

9.1 При придбанні Товару в Інтернет-магазині за Покупцем зберігаються усі права, які гарантовані Законом України «Про захист прав споживачів».

9.2 Гарантійний термін акумулятора залежить від виробника.

9.3 Протягом гарантійного строку Продавець відповідає за недоліки Товару, якщо не доведе, що недоліки Товару виникли після його передачі Покупцю внаслідок порушення Покупцем встановлених правил використання, зберігання, транспортування товару або дій третіх осіб або непереборної сили.


10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

10.1 Кожна із сторін зобов'язана виконувати свої зобов'язання належним чином, надаючи можливе сприяння іншій Стороні.

10.2 Продавець не несе відповідальності за збитки Покупця, що виникли внаслідок допущених помилок при заповненні форми Замовлення або реєстрації; внаслідок неправомірних дій третіх осіб, а також за неналежне використання Покупцем Товарів, замовлених у Інтернет-магазині.

10.3 Спори та розбіжності, що виникають між Сторонами, вирішуються шляхом переговорів відповідно до чинного законодавства України.

10.4 Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання спричинене обставинами непереборної сили (форс-мажорні обставини).


11. ІНШІ УМОВИ. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

11.1 Вся інформація, надана Продавцю, є конфіденційною. Вся надана інформація використовується виключно для виконання Замовлення Покупця.

11.2 Інтернет-магазин не несе відповідальності за зміст та відповідність інформації, що надається Покупцем під час оформлення замовлення. У свою чергу, Покупець несе відповідальність за достовірність зазначеної інформації при оформленні замовлення.

11.3 Інтернет-магазин має право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договіру за умови попередньої публікації на сайті https://svitakb.ua

11.4 Оплата Покупцем оформленого в Інтернет магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти)

11.5 Фактичною датою електронної угоди між сторонами є дата прийняття умов відповідно до ст. 11 Закону України "Про електронну комерцію".

11.6 Покупець несе відповідальність за конфіденційність свого реєстраційного номеру телефону (ідентифікатором), а також за всі дії, здійснені під цим номером телефону (ідентифікатором).

11.7 Виконавець не несе відповідальності та не відшкодовує збитки, що виникли через несанкціоноване використання третіми особами ідентифікаційних даних Покупця.

Безкоштовна доставка При замовленні від 2000 грн
Магазин у Києві Усі товари в наявності
Актуальні ціни Оновлення кожні 5 хв.
Гарантія якості Офіційні товари
Монтаж обладнання Власна монтажна бригада
Власний склад Відвантаження день у день